Doğrular Yanlışlar

Doğrular Yanlışlar

Ürün Kodu: 1567
Kategori: Din

Kitabımız hakkında bilgi veya teklif alabilirsiniz.

Elinizdeki bu eser, hayatını İslâmî mücadeleye adamış büyük müfekkir Muhammed  Ali Hâşîmî’nin kaleminden çıkmış bir özeleştiri denemesidir. Hâşimî, burada İslâmî camia arasında gördüğü sorunları masaya yatırmış, sebeplerini incelemiş ve  Müslümanlara bunlardan kurtulmaları için samimi nasihatlerde bulunmuştur. Bu sorunlar genel olarak ihmalkârlık, vurdumduymazlık, dünya sevgisine kapılma, vefasızlık, taassup, merhamet ve şefkat duygularının kaybolması, gereksiz atılganlıklar, işe değil de söze önem vermek gibi noktalar etrafında yoğunlaşmaktadır; ne kadar görmezden gelinmeye çalışılsa da acı gerçekler ve büyük açmazlar olarak önümüzde durmaktadır. Yazarın kıymetli eserinde her devirde karşımıza çıkabilecek bu problemlere sunduğu çözüm yolları ibret nazarıyla okunmalı, gündeme alınmalı ve üzerinde düşünülmelidir.