İnsanları Tanıma Sanatı

İnsanları Tanıma Sanatı

Ürün Kodu: 1571
Kategori: Kişisel Gelişim

Kitabımız hakkında bilgi veya teklif alabilirsiniz.

Günümüz dünyasının kariyer yarışı, beden dili ve dış görünümden başlıyor şekillenmeye. Liderler, şöhretler, hatta sıradan insanlar için, kitlelere dolaylı ya da doğrudan ulaşırken görünen hâllerin iç dünyamız adına uyandırdığı etki, zamanımızda titizlikle üzerinde durulan bir alana dönüştü.

İnsanlarda güven oluşturmak ve itibar kazanmak için öncelikli ölçütün, dış görünüm ve davranışlar oluşu yeni bir durum değil aslında. İnsanların iç dünyalarının fiziksel durum ve hareketlerinden anlama gayreti de insan tahlilindeki yöntemler de kadim bilgilerden günümüze uzanıyor. Genelinde feraset ilmi, özelinde ise ilmi sima denilen yüz okuma prensibi üzerinden şekilleniyor.

Fahreddin Razi, bu alandaki çalışmalarını asırlar önce deneylere ve ilmî delillere dayanarak geliştirmiş bir bilim adamı olarak öne çıkıyor. İnsanları Tanıma Sanatı’nda, araştırma ve tecrübelerle edindiği bulguları, ayetler ve hadisler başta olmak üzere birçok âlimin ve irfan büyüğünün ifadeleriyle harmanlayarak önümüze getiriyor. Dış görünümün ve davranışların, ahlakî hâllerden duygu durumlarına, etki-tepki kontrolünden sağlık sorunlarına kadar içimizde olup bitene dair birçok işareti taşıdığını ortaya koyan eser, asırlar öncesinden bugüne ışık tutuyor.